Рафаел Пашамов

Атмосфера. Това е нещо изключително важно за всеки артист. Без значение от спецификата на изкуството, работната атмосфера е огромен компонент от създаването на нещо красиво и радващо ухото/ окото. С Кристина се запознахме директно в действие – в Пловдив на първата ни фотосесия и интервю. Все още помня приятното посрещане и комфортната обстановка. Резултатът бе на лице – хубава фотосесия, която създаде една картина – разказ за това, какво ми се беше случило през последната година.

Кристина е професионалист, който държи на етикет и отношение. Съвсем неусетно това професионално отношение преминава във формата на приятелство, което е неизбежно предвид характера й. До ден днешен общуваме и споделяме идеи. Благодаря ти за отношението и подкрепата! А симпатията е взаимна на 100%.