Денислава Станева

Кристина Ликова е един млад и иновативен фотограф. Има поглед над новото и модерното. Има усет към личността и в нейните фотографии може да се види истинската същност на човека и неговия творчески импулс.